Συνιστούμε να ελέγξετε τον ιστότοπο της (τοπικής) κυβέρνησης και / ή της Visumcentrale. Εκτός από πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τη χώρα προορισμού, θα βρείτε επίσης πληροφορίες για τις βίζες, τις πρεσβείες και την περίοδο ισχύος των εγγράφων ταυτότητας.


Tix δεν μπορεί να κάνει δεσμευτικές δηλώσεις σχετικά με τα έγγραφα ταυτότητας και τις θεωρήσεις.