Συνιστούμε να ελέγξετε τον ιστότοπο της (τοπικής) κυβέρνησης ή της Visumcentrale. Ακολουθώντας μερικά βήματα, μπορείτε να μάθετε εάν χρειάζεστε θεώρηση για τη χώρα προορισμού σας και, αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για θεώρηση αμέσως. Tix δεν μπορεί να κάνει δεσμευτικές δηλώσεις σχετικά με τα έγγραφα ταυτότητας και τις θεωρήσεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένες χώρες απαιτούν επίσης δήλωση ταξιδιού ή θεώρηση εάν ταξιδεύετε μέσω αυτών των χωρών που προορίζονται για τη χώρα προορισμού σας. Για παράδειγμα, αν ταξιδεύετε από τον Καναδά στις Ηνωμένες Πολιτείες.