Το τιμολόγιό σας επισυνάπτεται στο email με την επιβεβαίωση της κράτησης. Μπορείτε επίσης να βρείτε το τιμολόγιο στο Ο Λογαριασμός μου Tix στις κρατήσεις.