Αλλαγή

Βλέπω ένα σφάλμα στην επιβεβαίωση της κράτησης. Τώρα τι?
Μπορεί κάποιος άλλος να χρησιμοποιήσει το εισιτήριό μου;
Μπορώ να αλλάξω την ημερομηνία στο εισιτήριό μου;