Θέσεις

Μπορώ να κάνω κράτηση της θέσης μου;
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κράτησης θέσεων και επιλογής θέσης κατά το check-in;